Kategorier
Pressemeddelelse

Byggebranchen bliver bedre og bedre til at sortere byggeaffaldet

Når nedrivere jævner huse og bygninger med jorden, eller håndværkere skifter vinduer og tage ud, er der mere og mere af byggeaffaldet, der bliver sorteret. En glædelig udvikling, mener Dansk Byggeri, fordi det betyder, at stadig mere af affaldet kan genanvendes bedre.

En ny affaldsstatistik fra Miljøstyrelsen viser, at der i det senest opgjorte år 2018 blev produceret ca. fem millioner ton affald i bygge- og anlægssektoren. Det svarer til 40 procent af alt det affald, der bliver produceret i Danmark på et år.

– Men mere og mere af det blandede affald, der kommer, når man river bygninger ned eller renoverer, bliver heldigvis sorteret. Det er vi glade for. Først og fremmest fordi det gør det muligt at genanvende affald som for eksempel beton, asfalt, stål, træ, pvc plast og mursten bedre, siger miljøchef i Dansk Byggeri Simon Stig-Gylling.

Ifølge Miljøstyrelsen faldt den samlede mængde af det blandede bygnings- og nedrivningsaffald fra knap 460.000 ton i 2016 til godt 390.000 ton i 2018.

– Det er godt, at det går den rigtige vej, også fordi det gavner miljøet. Når fx glas fra vinduer bliver knust og smeltet om til en ny byggevare, sparer man jo store mængder ressourcer i forhold til at skulle producere det hele fra nyt. Det samme gælder, når fx mursten, stål, gips eller beton kan genanvendes, siger miljøchef i Dansk Byggeri Simon Stig-Gylling.

Mængden af byggeaffald følger aktiviteten

Ser man på den samlede mængde af affald fra bygge- og anlæg, er der tale om en stigning på en million ton fra fire til fem millioner ton. Det skyldes, at aktiviteten i både nybyggeriet, anlæg og renoveringsmarkedet steg fra 2016 til 1018. Og når der bliver brugt flere materialer, stiger mængden af byggeaffald også.

– Vi har som branche et stort ansvar, når vi sætter så stort miljømæssigt aftryk. Af samme grund har vi også haft en intens kommunikationsindsats igennem Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet, som bistår alle aktører i byggeriet med juridisk og praktisk hjælp og rådgivning til at sortere, genanvende og nyttiggøre byggeaffaldet. Det bærer frugt nu, hvor vi kan se, at supertankeren byggebranchen er blevet bedre til at sortere sit affald. En trend vi både håber og tror vil fortsætte, for der kan gøres meget mere endnu, siger Simon Stig-Gylling, Miljøchef i Dansk Byggeri.

Kategorier
Pressemeddelelse

Fremtidens Nivå Bymidte – mobilitet i en grøn forstad

Det skal være lettere både at være pendler i bil og på cykel i Fremtidens Nivå Bymidte. Her oprettes nye dedikerede pendlerparkeringspladser på centersiden af stationen og indføres en parkeringsnorm for cykler, så der også bliver god plads til cyklisterne.

I højre hjørne er de 55 nye pendlerparkeringspladser vest for banen markeret med rødt. Øst for banen er de eksisterende pladser også markeret med rødt.
I højre hjørne er de 55 nye pendlerparkeringspladser vest for banen markeret med rødt. Øst for banen er de eksisterende pladser også markeret med rødt.

Et enigt byråd har vedtaget den strategiske byudviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte, hvor det på mange måder er ambitionen at byde velkommen til en fremtidssikret bymidte med klare grønne aftryk.

Næste skridt er at få vedtaget en lokalplan for etape 1 og et kommuneplantillæg om parkering. Inden lokalplanen kan sendes i høring, skal der vedtages en ny parkeringsnorm, så lokalplanen og udviklingsplanen harmonerer, fortæller borgmester Thomas Lykke Pedersen:

”Når vi skal planlægge en helt ny bymidte, skal vi nøje overveje det fremtidige behov for antallet af parkeringspladser, da de optager rigtig meget plads, som vi ellers kan bruge til at skabe en mere aktiv, levende og tryg by end i dag. Det er derfor en svær balancegang, hvor vi både skal gøre det let at komme til byen for at handle og som pendler, men samtidig undgå at store arealer står tomme det meste af døgnet. Det sidste er i mine øjne spild af dyr plads i Nivå”, siger Thomas Lykke Pedersen, som ser frem til at byrådet vedtager den nye parkeringsnorm inden sommerferien.

”I Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har vi haft en meget grundig diskussion af behovet for parkeringspladser og hvordan vi bedst sikrer grøn mobilitet. Nivå Station er ikke – som fx Kokkedal – en knudepunkt-station og bruges fortrinsvis af lokale borgere. Behovet for pendlerpladser ved Nivå Station kan derfor efter alt at dømme opfyldes med de påtænkte 55 nye pendlerparkeringspladser på centersiden”, siger udvalgsformand Lars Simonsen og tilføjer:

”Hvis vi stiller krav om flere parkeringspladser, udhuler vi samtidig mulighederne for nye boliger, som ligger stationsnært og dermed attraktivt for borgere, som især vil anvende kollektiv transport. Samtidig synes jeg det er vigtigt at påpege, at parkeringspladserne i den nye bymidte bliver udnyttet bedre. Blandt andet fordi borgerne kommer til byen med forskellige behov og fordi kunderne udnytter dagligvarebutikkernes lange åbningstider jævnt over dagen”, slutter Lars Simonsen.

Flemming Rømer, formand for Infrastruktur- og Teknikudvalget, uddyber: 
”Vi har planlagt en både grøn, effektiv og tilstrækkelig infrastruktur i den nye bymidte, hvor også cyklisterne får langt bedre muligheder for at komme til og fra. Som et af de få steder i landet indfører vi tilmed en parkeringsnorm for cykler, så der også bliver god plads til dem i bymidten– og ikke kun til bilerne. Dermed sikrer vi også, at trafikken samlet set glider bedre og mere sikkert – samtidig med vi forhåbentligt får endnu flere til at tage cyklen”.

Kategorier
Pressemeddelelse

Mere genanvendelse på vej: Mælkekartonen skal ikke længere brændes af

Danmark har EU’s absolutte bundplacering, når det gælder genanvendelse af mælkekartoner, men snart er det slut. De mere end 1 milliard kartoner, danskerne hvert år får mælk, yoghurt, tomater og andre madvarer i, skal ikke længere brændes, men omdannes til ny plastik og nyt pap.

Tag et dybt kig i affaldsspanden. Drikker du lige så meget mælk, og spiser du lige så meget yoghurt som gennemsnittet, så smider du lidt mere end 4 kartoner ud om ugen. På et år bliver det til godt 200 kartoner – eller i alt 5,8 kilo emballage, som alene kommer fra kartoner brugt til mælk, yoghurt og andre mejeriprodukter. I Danmark er det i 97 ud af landets 98 kommuner »forbudt« at smide kartonerne til genanvendelse, men det bliver der snart lavet om på, skriver magasinet Samvirke.

I dag bliver de 1 milliard kartoner, danskerne har sendt på forbrændingen, brændt sammen med det husholdningsaffald, der heller ikke bliver sorteret, men kan man genanvende kartonerne i stedet for at brænde dem af, er der et kæmpepotentiale for genanvendelse af nye, gode papirfibre, siger Henning Jørgensen, der er chefkonsulent i NIRAS og som rådgiver især kommuner og andre offentlige myndighed om genanvendelse og affaldshåndtering til Samvirke:

»Groft regnet kan man med en optimal indsats indsamle og genanvende mellem 35 og 40 procent af alle de kartoner, der kommer på markedet i Danmark. Det vil betyde, at vi kan genanvende omkring 15.000 tons kartonemballage. For at sætte det lidt i perspektiv: Vi er i forvejen gode til at indsamle andre typer pap i dag. Vi indsamler omkring 40.000 tons pap og karton på tværs af kommunerne – når kartonerne kommer med, vil det altså være en stor forøgelse.«

Danmark halter bagefter andre EU-lande

I dag er genanvendelsesprocenten for kartonemballager i Danmark under 1 procent. Det er nemlig kun Fredericia Kommune, der indsamler brugte mælkekartoner. I andre EU-lande genanvender man over langt over 60 procent af kartonerne fra juice, mælk og andre fødevarer. En af grundene til, at vi ikke indsamler kartonerne i dag, er, at mælkekartoner er sammensat af to forskellige typer materiale, som typisk er plastik og papir, og vi har ikke tradition for at genanvende ting, der består af to så forskellige materialer som pap og plastik.

Når vi nu skal i gang, skyldes det en forpligtelse, der ligger i EU’s affaldsdirektiv, der blev vedtaget i 2018.

Miljøstyrelsen, der netop har offentliggjort regeringens nye affaldsplan, forventer at have retningslinjer klar for, hvordan emballagekartoner skal sorteres i nærmeste fremtid. Blandt andet skal det afklares, om mælkekartonen skal i plastik- eller papcontaineren.

Selvom retningslinjerne ligger klar, når sommerdagene går på hæld, skal danskerne ikke forvente, at de straks kan komme i gang med at sortere endnu mere af affaldet derhjemme, lyder det fra Mette Godiksen fra Dansk Affaldsforening:


»Vi skal sikre, at indsamlingen sker klogt – og med et langsigtet perspektiv. Vi forfølger konstant målene om mere genanvendelse og vi er klar til at tage fat på mad- og drikkekartonerne. Indsamling af disse kræver dog enten større affaldsspande eller hyppigere indsamling af affald end i dag, og det tager naturligvis lidt tid for kommunerne at implementere.«

Henning Jørgensen fra NIRAS har et håb: »Man kunne sikkert sagtens slippe med en affaldsbeholder til mælkekartoner henne på gadehjørnet, og så kan borgerne komme forbi med deres kartoner en gang imellem. Det vil være helt tosset ikke at komme i gang, når man tænker på de mange millioner kartoner, vi har mulighed for at genanvende med en bare en smule målrettet indsats.«

Læs hele artiklen i juninummeret af Samvirke, som du får i Coops butikker, eller lyt til podcasten i serien ”Samvirke mellem linjerne” i din podcastapp.

Kategorier
Pressemeddelelse

Bæredygtig livsstil i et kæmpe superkoncentrat i Aalborg

Danmarks første og eneste certificerede bæredygtige eventsted, Aalborg Kongres & Kultur Center (AKKC), lancerer på sine 24.000 etagekvadratmeter messen BÆREDYGTIG livsstil 31. oktober og 1. november, hvor forbrugere kan blive klogere på, hvordan de kan præge deres livsstil i en endnu mere bæredygtig retning.

Med Corona-krisen fik verdens klima pludselig noget af en pause, hvad angår udledningen af CO2. Bil- og flytrafikken skalerede kraftigt ned, og fabrikker og arbejdspladser måtte lukke i mange lande verden over. Noget, der kunne måles en direkte positiv effekt af, hvad angår CO2-udledningen. Dermed fik endnu flere mennesker også øjnene op for, at det giver rigtig god mening af tænke på klimaet og på en bæredygtig livsstil.

Både produkter og 
viden på programmet
På messen BÆREDYGTIG livsstil samler AKKC viden og en lang række udstillere med løsninger, budskaber og produkter indenfor både miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Der vil blandt andet blive præsenteret økologiske fødevarer, produkter til personlig hygiejne og rengøring, møbler og andre genbrugsprodukter til hjemmet, eksempler på cirkulær økonomi, hvor affald og restprodukter genanvendes, reduktion af affald, energibesparelser, alternative varmekilder, tiltag som fokuserer på vores helbred og livskvalitet, løsninger til at få styr på regnvandet med mere.

–   Når vi lancerer den nye messe, sker det blandt andet fordi, at vi som Danmarks første og eneste internationalt certificerede bæredygtige eventsted helt naturligt forsøger at tænke bæredygtighed ind i så mange aspekter som overhovedet muligt. Men det kan måske nogle gange godt være svært at overskue, hvordan man som forbruger kan gøre en forskel for klimaet og blive mere bæredygtig i sit hjem og i sin hverdag. Det er dét, den nye messe kan give inspiration til og viden omkring, forklarer Nicolaj Holm, direktør i Aalborg Kongres & Kultur Center.

Med som sparringspartner på gennemførelsen af messen er Center for Grøn Omstilling, der netop arbejder for at gøre det nemmere at være grøn og bæredygtig i Aalborg. Det forventes, at BÆREDYGTIG livsstil bliver en årlig tilbagevendende begivenhed og vil indgå i den populære Aalborg Bæredygtighedsfestival.

Allerede før Corona-krisen, havde Aalborg Kongres & Kultur Center taget fat på arbejdet med en messe med fokus på bæredygtighed. Og nu, hvor de samme regler om antal personer per kvadratmeter, som kendes fra storcentre og restauranter, også gælder for messer, er det bæredygtige hus endelig klar til at lancere BÆREDYGTIG livsstil, som finder sted lørdag 31. oktober og søndag 1. november 2020.