Kategorier
Pressemeddelelse

Fremtidens Nivå Bymidte – mobilitet i en grøn forstad

Det skal være lettere både at være pendler i bil og på cykel i Fremtidens Nivå Bymidte. Her oprettes nye dedikerede pendlerparkeringspladser på centersiden af stationen og indføres en parkeringsnorm for cykler, så der også bliver god plads til cyklisterne.

I højre hjørne er de 55 nye pendlerparkeringspladser vest for banen markeret med rødt. Øst for banen er de eksisterende pladser også markeret med rødt.
I højre hjørne er de 55 nye pendlerparkeringspladser vest for banen markeret med rødt. Øst for banen er de eksisterende pladser også markeret med rødt.

Et enigt byråd har vedtaget den strategiske byudviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte, hvor det på mange måder er ambitionen at byde velkommen til en fremtidssikret bymidte med klare grønne aftryk.

Næste skridt er at få vedtaget en lokalplan for etape 1 og et kommuneplantillæg om parkering. Inden lokalplanen kan sendes i høring, skal der vedtages en ny parkeringsnorm, så lokalplanen og udviklingsplanen harmonerer, fortæller borgmester Thomas Lykke Pedersen:

”Når vi skal planlægge en helt ny bymidte, skal vi nøje overveje det fremtidige behov for antallet af parkeringspladser, da de optager rigtig meget plads, som vi ellers kan bruge til at skabe en mere aktiv, levende og tryg by end i dag. Det er derfor en svær balancegang, hvor vi både skal gøre det let at komme til byen for at handle og som pendler, men samtidig undgå at store arealer står tomme det meste af døgnet. Det sidste er i mine øjne spild af dyr plads i Nivå”, siger Thomas Lykke Pedersen, som ser frem til at byrådet vedtager den nye parkeringsnorm inden sommerferien.

”I Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har vi haft en meget grundig diskussion af behovet for parkeringspladser og hvordan vi bedst sikrer grøn mobilitet. Nivå Station er ikke – som fx Kokkedal – en knudepunkt-station og bruges fortrinsvis af lokale borgere. Behovet for pendlerpladser ved Nivå Station kan derfor efter alt at dømme opfyldes med de påtænkte 55 nye pendlerparkeringspladser på centersiden”, siger udvalgsformand Lars Simonsen og tilføjer:

”Hvis vi stiller krav om flere parkeringspladser, udhuler vi samtidig mulighederne for nye boliger, som ligger stationsnært og dermed attraktivt for borgere, som især vil anvende kollektiv transport. Samtidig synes jeg det er vigtigt at påpege, at parkeringspladserne i den nye bymidte bliver udnyttet bedre. Blandt andet fordi borgerne kommer til byen med forskellige behov og fordi kunderne udnytter dagligvarebutikkernes lange åbningstider jævnt over dagen”, slutter Lars Simonsen.

Flemming Rømer, formand for Infrastruktur- og Teknikudvalget, uddyber: 
”Vi har planlagt en både grøn, effektiv og tilstrækkelig infrastruktur i den nye bymidte, hvor også cyklisterne får langt bedre muligheder for at komme til og fra. Som et af de få steder i landet indfører vi tilmed en parkeringsnorm for cykler, så der også bliver god plads til dem i bymidten– og ikke kun til bilerne. Dermed sikrer vi også, at trafikken samlet set glider bedre og mere sikkert – samtidig med vi forhåbentligt får endnu flere til at tage cyklen”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *