Kategorier
Pressemeddelelse

Nyt samarbejde skal hjælpe danske boligejere til klimavenlige valg

Danske villaer og parcelhuse står for 75 pct. af energiforbruget i de danske bygninger. Derfor har Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Finans Danmark indgået et nyt samarbejde for at gøre de danske boligejere opmærksomme på de økonomiske besparelser, de kan opnå ved at tage det klimavenlige valg og energioptimere deres boliger.

Alt for mange huse i Danmark er opvarmet med olie og gas eller er for dårligt isoleret. Men alt for få boligejere drøfter muligheden for at gøre noget ved det med deres bank. Det er ellers ofte det, der skal til for at komme i gang. Det skal en ny kampagne og et øget samarbejde mellem Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og finanssektoren rette op på.

”Der er et stort potentiale for energibesparelser i de danske boliger, og det skal vi udnytte. Mit mål er, at flere boligejere vil reducere deres energiforbrug og samtidig spare penge på varmeregningen. Flere energirenoveringer vil samtidig sætte gang i beskæftigelsen i hele landet. Og det har vi i den grad behov for netop nu,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen

I Danmark skal alle huse energimærkes, inden de sættes til salg. Derfor er der rigtig meget viden om hvilke energirenoveringer, der er mulighed for at lave. Med det nye samarbejde får bankernes kunderådgivere en central rolle i forhold til at få den viden omsat til konkrete energibesparelser ved at bruge energimærkerapporterne i deres samtaler med kunderne. Energistyrelsen stiller en ny digital platform til rådighed, hvor bankernes kunderådgiverne kan slå boligejerens energimærke op og se rapportens anbefalinger om renoveringstiltag. Det skal understøtte bankerne i deres arbejde og hjælpe dem med at gå i dialog med kunderne om rentable investeringer i boligen.

”Den finansielle sektor har som en vigtig del af samfundet et medansvar for, at vi i fællesskab sikrer et bedre klima og miljø. Hver eneste dag holder kunderådgivere møder med boligejere om fremtiden og de drømme, de har om at forbedre deres hjem. De nye redskaber og guidelines fra Energistyrelsen stiller en værktøjskasse til rådighed for bankerne, som de frivilligt kan benytte. Elementerne spiller fint sammen med mange af de tiltag, som Finans Danmarks medlemmer allerede har implementeret, og som sikrer en god dialog om grønnere valg, der både bidrager til en mere energirigtig bolig og et bedre klimaregnskab,” siger Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i Finans Danmark.

Den digitale platform er offentligt tilgængelig og kan findes på https://sparenergi.dk/byg-om.

Samtidig vil der køre en kampagne på de sociale medier, der vil sætte fokus på fordelene og mulighederne for energirenoveringer.

Fakta

  • De danske villaer og parcelhuse står for 75 % af energiforbruget i de danske bygninger.
  • En opgørelse fra Energistyrelsen viser, at der alene i de godt 55.000 energimærkningsrapporter, som blev udarbejdet ved salg af enfamilieshuse i 2019, er et potentiale for at reducere udledningen af CO2 med cirka 61.000 ton.
  • Dertil kommer en stor privatøkonomisk besparelse på op mod 344 mio. kr.

Derudover har Energistyrelsen fået gennemført en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse af danskernes holdninger til energirenoveringer. Undersøgelsen viser, at:

  • Mere end hver tredje dansker mener, at det er vigtigt, at bankerne tager del i den grønne omstilling, ligesom hver tredje dansker ville overveje at energirenovere, hvis deres bankrådgiver fortalte dem, at det kunne betale sig.
  • Næsten hver tredje danske husejer, der har købt hus inden for de sidste 10 år, kender ikke deres boligs energimærke.

Kategorier
Pressemeddelelse

Danske Hexa-Cover revolutionerer vandopbevaring i Australien

Flydebrikker fra danske Hexa-Cover A/S reducerer fordampning fra vandreservoirer med op til 80 procent. Firmaet har med en ny certificering, til også at overdække drikkevand, opnået en yderligere styrkelse af markedspositionen på det australske marked.

Hexa-Cover er nu godkendt til drikkevand I Australien. Det er en sjældenhed i branchen for genbrugsplast. Foto: Hexa-Cover.
Hexa-Cover er nu godkendt til drikkevand I Australien. Det er en sjældenhed i branchen for genbrugsplast. Foto: Hexa-Cover.

Vand er blevet en knap og værdifuld ressource. Det ved australierne bedre end nogen andre efter de ødelæggende brande, der hærgede det store kontinent i sidste halvdel af 2019 og i mange uger af 2020. Tilgængelighed af vand fra blandt andet vandreservoirer og -bassiner var afgørende for brandslukningen, men er også en nødvendighed for landbrugets og australiernes overlevelse i al almindelighed. Det er derfor kritisk, at halvdelen af vandet i vandreserverne fordamper, eller vokser til med alger i det tørre og varme australske klima.

Kellpo A/S og Hexa-Cover A/S Thisted har i årevis samarbejdet om at levere løsningen på problemet – nu er den unikke løsning også godkendt til brug på drikkevand.

Genbrugsplast godkendt til drikkevand

Løsningen er at overdække vandoverfladen med flydebrikker. Men ikke den slags, som bringer mere plastik til verden eller risikerer at flyve af og blive en belastning for miljøet. I stedet dækkes vandet af sekskantede flydebrikker af 100 procent genbrugsplast fra Hexa-Cover A/S.

Hexa-Cover flydebrikkerne fordeler sig selv på overfladen og forhindrer på denne måde op til 80 procent af fordampningen. Hertil beskytter brikkerne også mod alge- og bakterievækst, herunder ikke mindst E-coli.

Som de første producenter af produkter af genbrugsplastik er Hexa-Cover A/S nu også godkendt til overdækning af drikkevand i Australien. 

– Genbrugsplasten vi anvender til Hexa-Covers er i en kvalitet, som gør det muligt for os at støbe brikkerne, så de lever op til de høje australske standarder for drikkevand. Det er en gamechanger, der for alvor åbner op for det store og meget lovende australske marked, siger Ole Petersen, CEO i Kellpo, der har produceret flydebrikker for Hexa-Cover A/S siden 2004.

I dag leverer Hexa-Cover flydebrikker til mange forskellige typer kunder og applikationer verden over. Certificeringen åbner op for endnu mere:

– Vandmangel er et globalt problem, som kun vil blive mere udtalt i de kommende år. Med godkendelsen i ryggen går vi styrket ind i vores bestræbelser på at ekspandere vores forretning yderligere, ikke kun i Australien men globalt siger Søren Madsen, CEO, Hexa-Cover A/S

Starter produktion i Australien

Indtil nu har Hexa-Cover afskibet flydebrikkerne til det australske marked fra Danmark. Fra marts producerer og leverer virksomheden i stedet fra egen produktion i Australien. At være til stede lokalt har stor betydning for folkene bag det innovative produkt:

– Det grønne aftryk er en helt essentiel del af alle vores projekter, og vi ønsker altid at bidrage mest muligt til en grøn og cirkulær livscyklus ved kun at benytte genbrugsplast til flydebrikkerne. Helst fra lokale kilder, så der ikke produceres ny plastik, og vi i stedet kan forlænge levetiden for det, der allerede er i omløb. Ved at producere lokalt kan vi også skære markant ned på transporttiden og forbedre vores miljømæssige aftryk yderligere, fortæller Søren Madsen.

Hexa-Cover flydebrikker kræver ikke vedligehold, har en forventet levetid på 25 år og kan derefter genbruges til nye plastprodukter.