Kategorier
Pressemeddelelse

»Det gavner hverken miljø, klima eller vækst«: Landdistrikterne vil blive taberne ved privatisering af affald

Regeringen foreslår, ifølge medie, at affaldssektoren skal privatiseres, men det møder kritik fra Landdistrikternes Fællesråd og Kalundborg-borgmester, som advarer mod konsekvenserne for miljø, klima og arbejdspladser på landet.

Privatisering af danskernes affald vil have store negative konsekvenser for landområderne.
Privatisering af danskernes affald vil have store negative konsekvenser for landområderne.

Under klimaforhandlingerne har klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S), ifølge et medie, bl.a. foreslået, at behandlingen af det genanvendelige husholdningsaffald sendes i udbud. I dag er det den decentrale, kommunale affaldssektor, som løser opgaven med affaldssortering og genanvendelse af danskernes affald.

Hos Landdistrikternes Fællesråd, som bl.a. er interesseorganisation for 55 kommuner, advarer formand Steffen Damsgaard mod forslaget.

– Jeg er bekymret over regeringens forslag, som kan få negative konsekvenser for både miljø, klima og arbejdspladser i landdistrikterne, siger han og fortsætter:

– En privatisering vil betyde, at den kommunale affaldssektor bliver skrevet ud af ligningen, hvilket kan medføre, at omkostningerne løber løbsk, og at det bliver dyrere for borgerne, især i landdistrikterne, hvilket vil være en skævvridning. Samtidig vil land- og yderområderne miste arbejdspladser – og miljøet bliver taberen, bl.a. fordi vi mister styringen med, hvor affaldet ender, og hvordan det behandles.

Vil koste arbejdspladser på landet 

Et af de elementer, som vækker særlig bekymring hos Landdistrikternes Fællesråd, er, at forslaget fra regeringen lægger op til, at det fremover ikke skal være muligt for kommunalejede affaldsvirksomheder at håndtere det lokale affald, folkevalgte i kommunerne beder dem sortere.

– Helt lavpraktisk vil forslaget betyde, at kommunale selskaber i fremtiden ikke må håndtere det affald, borgerne sorterer, og det er et åbent spørgsmål, om kommunale affaldsselskaber overhovedet må indsamle affaldet. Heller ikke selvom de er pålagt ansvaret. Danskernes affald vil i stedet blive indsamlet af private vognmænd og transporteret til en privat virksomhed, der i mange tilfælde er beliggende omkring de større byer, siger han og fortsætter:

– Det vil både få prisen til at stige og betyde tab af arbejdspladser og manglende muligheder for at skabe lokal erhvervsudvikling og innovation i virksomheder med udgangspunkt i genanvendelse af affald og cirkulær økonomi. Endelig vil transport af affald og genanvendelige fraktioner over store afstande betyde mere CO2-udledning.

I praksis varetages indsamlingen af affald allerede ofte af private vognmænd, men en kommune eller kommunalejet affaldsselskab har ret til at løse opgaven selv eller lave kontrolbud med egne biler, så man sikrer en billig afhentning af affald f.eks. i tilfælde af konkurrencesvigt.

Den manglende konkurrence kan betyde at borgerne skal betale en overpris for at få samlet affaldet ind, og den udsortering, der oftest foregår i land- og yderkommunerne, vil ikke længere finde sted.

I Kalundborg Kommune, som er medlem af Landdistrikternes Fællesråd, følger borgmester Martin Damm forhandlingerne tæt:

– Det er vigtigt, at kommunerne og de kommunale affaldsselskaber får mulighed for at indsamle de 10 fraktioner, som regeringen definerer, og klargøre eller forsortere affaldet til den videre genanvendelse, som kan ske i private virksomheder eller i offentlig-privat samarbejde, siger han.

Cirkulær økonomi kan være driver for bæredygtig udvikling

Damsgaard peger på, at den danske affaldssektor i forvejen leverer flotte resultater og er blandt de bedste i Europa. Affaldssektoren ligger både i top, når det gælder genanvendelsen, og Danmark er blandt de lande, der deponerer mindst affald. Her er vores nuværende ”Danske Model” med kommunernes ansvar og kompetencer, især gavnlig i landdistrikterne, som ellers lades i stikken i mange andre lande. Endelig har affaldsbranchen fremlagt en plan for CO2-neutral affaldsenergi, som kan sikre konkurrencedygtig varme i mange provinsbyer rundt om i landet

Han frygter derfor, at regeringens forslag om en privatisering vil sætte en stopper for, at den gode udvikling med genanvendelse, styrkelsen af den cirkulære økonomi, og CO2-redukioner kan forsætte.

– Vi har mere end nogensinde før brug for at styrke den cirkulære økonomi og grøn energi, som de kommunale affaldsselskaber har gode erfaringer med, og som har potentialet til at blive en driver for den bæredygtige omstilling af hele Danmark, siger han.

Landdistrikternes Fællesråd har taget kontakt til Folketingets partier for at gøre dem opmærksom på problemstillingerne i regeringens forslag.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *