Kategorier
Pressemeddelelse

Byggebranchen bliver bedre og bedre til at sortere byggeaffaldet

Når nedrivere jævner huse og bygninger med jorden, eller håndværkere skifter vinduer og tage ud, er der mere og mere af byggeaffaldet, der bliver sorteret. En glædelig udvikling, mener Dansk Byggeri, fordi det betyder, at stadig mere af affaldet kan genanvendes bedre.

En ny affaldsstatistik fra Miljøstyrelsen viser, at der i det senest opgjorte år 2018 blev produceret ca. fem millioner ton affald i bygge- og anlægssektoren. Det svarer til 40 procent af alt det affald, der bliver produceret i Danmark på et år.

– Men mere og mere af det blandede affald, der kommer, når man river bygninger ned eller renoverer, bliver heldigvis sorteret. Det er vi glade for. Først og fremmest fordi det gør det muligt at genanvende affald som for eksempel beton, asfalt, stål, træ, pvc plast og mursten bedre, siger miljøchef i Dansk Byggeri Simon Stig-Gylling.

Ifølge Miljøstyrelsen faldt den samlede mængde af det blandede bygnings- og nedrivningsaffald fra knap 460.000 ton i 2016 til godt 390.000 ton i 2018.

– Det er godt, at det går den rigtige vej, også fordi det gavner miljøet. Når fx glas fra vinduer bliver knust og smeltet om til en ny byggevare, sparer man jo store mængder ressourcer i forhold til at skulle producere det hele fra nyt. Det samme gælder, når fx mursten, stål, gips eller beton kan genanvendes, siger miljøchef i Dansk Byggeri Simon Stig-Gylling.

Mængden af byggeaffald følger aktiviteten

Ser man på den samlede mængde af affald fra bygge- og anlæg, er der tale om en stigning på en million ton fra fire til fem millioner ton. Det skyldes, at aktiviteten i både nybyggeriet, anlæg og renoveringsmarkedet steg fra 2016 til 1018. Og når der bliver brugt flere materialer, stiger mængden af byggeaffald også.

– Vi har som branche et stort ansvar, når vi sætter så stort miljømæssigt aftryk. Af samme grund har vi også haft en intens kommunikationsindsats igennem Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet, som bistår alle aktører i byggeriet med juridisk og praktisk hjælp og rådgivning til at sortere, genanvende og nyttiggøre byggeaffaldet. Det bærer frugt nu, hvor vi kan se, at supertankeren byggebranchen er blevet bedre til at sortere sit affald. En trend vi både håber og tror vil fortsætte, for der kan gøres meget mere endnu, siger Simon Stig-Gylling, Miljøchef i Dansk Byggeri.